Członkowie

Członkowie zwyczajni:
Rafał Bielski
Aleksandra Boruta
Angelika Brończyk
Dawid Golik
Michał Jurowicz
Ilona Machowicz-Jurowicz
Janusz Jurowicz – Wiceprezes Zarządu
Rafał Jurowicz
Szymon Kalicki
Lucjan Kantor
Jakub Kmiecik – Sekretarz Zarządu
Michał Masłowski
Stanisław Mazurek – komisja rewizyjna
Ilona Machowicz-Jurowicz
Mateusz Mikulski
Jarosław Oleksy
Aleksandra Pach
Paweł Sułkowski – Prezes Zarządu
Igor Szewczyk
Sławomir Szubryt – Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Szubryt – Skarbnik Zarządu
Jakub Szubryt
Andrzej Śmierciak – Komisja rewizyjna
Michał Wenklar – Komisja rewizyjna
Członkowie wspierający bez prawa głosu:
Jerzy Domiter
Joanna Szubryt
Robert Boruch
Konrad Domiter
Dariusz Ociepka

Reset Cookies